صفحه نخست / رييس سابق تربيت بدني ديّر ، مدير ورزش شهرستان عسلويه شد.

رييس سابق تربيت بدني ديّر ، مدير ورزش شهرستان عسلويه شد.

بحريني نژاد پيش از اين رياست ادارات تربيت بدني شهرستانهاي كنگان و ديّر در كارنامه خود دارد.

4 مرداد 1398
بازگشت