صفحه نخست / شهردار بندر دير انتخاب شد

شهردار بندر دير انتخاب شد

سخنگوي شوراي اسلامي شهر ديّر با صدور پيامي كه نسخه ي از ان در اختيار ديّرنيوز قرار گرفتن از انتخاب علي ابراهيمي به عنوان شهردار بندر ديّر خبر داد.
در پيام مهران پوسه آمده است؛
بسم الله النور
دولت و ملت كنار همدگر
ميكند از جاده سختي گذر
همدلي و همزباني لازم است
تابگيرد نخل اين بندر ثمر
شوراي شهر دير در دوره پنجم بعداز بررسي گزينه هاي بومي و غير بومي جهت گزينش شهردار،
بدين مبنا تصميم اتخاذ شد كه بااحترام به نظر مردم
و نظر أكثريت اعضا شورا گزينه نهايي رااز بين افراد بومي انتخاب كنيم .
از اين باب جناب اقاي علي ابراهيمي باتوجه به بومي بودنشان و رزومه كاري درخشانشان در أمور شهري و شهرداري و داشتن حسن اخلاق و معاشرت بين مردم و توانمند بودن ايشان را به سمت شهرداري نائل اورديم. بدين وسيله همكاري خود را بطور جدي و رسمي باايشان و مردم شروع كرده و باشد كه اين امر مهم سراغاز تحولي بسيط براي شهر واتحاد مردم و شورا و شهرداري باشد
ودر اخر شوراي دوره پنجم سپاس گزاري خودرا در خصوص صبوري ومتانت توام بااحترام مردم فهيم ومتحد راپاسخ گفته واز خداوند منان مسئلت ، همراه باسربلندي وموفقيت خواستاريم
به اميدانروز كه همديگر را باورداشته باشيم
سخنگوي شوراي دوره پنجم شهر دير
مهران پوسه

10 آبان 1396
بازگشت