صفحه نخست / حذف عابربانك ويژه فرهنگيان، خدمتي جديد از بانك ملي دير

حذف عابربانك ويژه فرهنگيان، خدمتي جديد از بانك ملي دير

جمعي از فرهنگيان در ارتباطي به ديرنيوز از جمع آوري عابربانك ويژه اين قشر به شدت ابراز گلايه كرده اند و مي گويند: آيا بانك ملي دير مي خواهد از حذف تنها خدمتي كه در اين سالها به اين قشر پرتلاش داشته است رونمايي كند/ معلمان مي گويند ماهيانه ميلياردها ريال حقوق خود را از طريق گردش حساب هاي بانك ملي دريافت مي كنند و انتظار اينگونه برخوردها از اين بانك ندارند.

ابراهيمي از فرهنگيان دير در اين خصوص مي گويد: ما فرهنگيان عمده كارهاي بانكي خود را از طريق اين عابربانك انجام مي دهيم و شايسته نيست مسئولين محترم بانك ملي با حذف اين عابربانك در حق فرهنگيان اجحاف نمايند.

فخرايي يكي ديگر از فرهنگيان مي گويد: معلمان از روستاها نيز كه براي كارهاي اداري خود به مركز شهرستان و اداره آموزش و پرورش مراجعه مي كنند معمولا كارهاي بانكي خود را از طريق اين عابربانك دنبال مي كنند و بجاست مسئولين در اين خصوص با تدبير بيشتري عمل كنند.

12 شهریور 1396
بازگشت