صفحه نخست / تصاویر آثار خوشنویسی استاد محمد خیراندیش

تصاویر آثار خوشنویسی استاد محمد خیراندیش

دیّر نیوز ؛استاد محمد خیراندیش دبیر هنر مدارس دیّر متولد شهر فرهنگ پرور بردستان فوق ممتاز خوشنویسی و هم اکنون هنرجوی دوره استادی می باشد . مقام اول کشوری در خوشنویسی نماز ،نفر اول بداهه نویسی رمضان ،مقام اول خوشنویسی وقف، مقام دوم خوشنویسی خلیج فارس و مقام اول جشنواره خط و عکس دانشجویی خراسان رضوی از جمله مقام های این معلم نمونه شهرستان دیّر در سال 92 می باشد.

http://dayyernews.persiangig.com/m.kh/IMG_3509.JPG

http://dayyernews.persiangig.com/m.kh/IMG_3510.JPG

http://dayyernews.persiangig.com/m.kh/IMG_3511.JPG

http://dayyernews.persiangig.com/m.kh/IMG_3512.JPG

http://dayyernews.persiangig.com/m.kh/IMG_3513.JPG

http://dayyernews.persiangig.com/m.kh/IMG_3514.JPG

http://dayyernews.persiangig.com/m.kh/IMG_3534.JPG

http://dayyernews.persiangig.com/m.kh/IMG_3517.JPG

http://dayyernews.persiangig.com/m.kh/IMG_3516.JPG

http://dayyernews.persiangig.com/m.kh/IMG_3532.JPG
26 اردیبهشت 1393
بازگشت