صفحه نخست / روزی روزگاری ، بندر دیّر ( تصاویر با شما سخن می گویند)

روزی روزگاری ، بندر دیّر ( تصاویر با شما سخن می گویند)

style=margin:


style=margin:

style=margin:

style=margin:


style=margin:


style=margin:

style=margin:
style=margin:

style=margin:


style=margin:


style=margin:

style=margin:


style=margin:

style=margin:

style=margin:

style=margin:

style=margin:

style=margin:

style=margin:

تشکر صمیمانه از بهروز حقیقت
پایگاه خبری بندر دیّر (دیّرنیوز)، آماده انتشار عکس های قدیمی شما که سرشار از خاطرات و حرف های ناگفته است می باشد . عکس های خود را به نشانی dayyernews@gmail.com ارسال نمایید.

29 مرداد 1392
بازگشت