صفحه نخست / چهره های روزهای نه چندان دور بندر2 (تصاویر با شما سخن می گویند)

چهره های روزهای نه چندان دور بندر2 (تصاویر با شما سخن می گویند)

قابل توجه است که ترتیب انتشار این تصاویر بدون هیچ جایگاه و سلسله مراتب خاصی بوده است و بدون در نظر گرفتن بعضاً شخصیت حقوقی افراد بوده است و صرفا شخصیت حقیقی و عضوی از جامعه شهری بزرگترین بندرصیادی کشور ملاک انتشار تصاویر بوده است که در این خصوص دیّرنیوز آماده دریافت تصاویر و آثار سایر شهروندان گرامی می باشد.

http://www.dayyernews.com/uploads/m1.png

http://www.dayyernews.com/uploads/m5.png

http://www.dayyernews.com/uploads/m2.png

http://www.dayyernews.com/uploads/m7.png

http://www.dayyernews.com/uploads/m6.png

http://www.dayyernews.com/uploads/m10.png

http://www.dayyernews.com/uploads/m11.png

http://www.dayyernews.com/uploads/m3.png

http://www.dayyernews.com/uploads/m12.png

http://www.dayyernews.com/uploads/m13.png

http://www.dayyernews.com/uploads/m4.png


http://www.dayyernews.com/uploads/m9.png

http://www.dayyernews.com/uploads/m14.png

http://www.dayyernews.com/uploads/m15.png

http://www.dayyernews.com/uploads/m8.png

با تشکر صمیمانه از بهروز حقیقت
پایگاه خبری بندر دیّر (دیّرنیوز)، آماده انتشار عکس های قدیمی شما که سرشار از خاطرات و حرف های ناگفته است می باشد . عکس های خود را به نشانی dayyernews@gmail.com ارسال نمایید.


23 تیر 1392
بازگشت