صفحه نخست / چهره های روزهای نه چندان دور بندر1 (تصاویر با شما سخن می گویند)

چهره های روزهای نه چندان دور بندر1 (تصاویر با شما سخن می گویند)

قابل توجه است که ترتیب انتشار این تصاویر بدون هیچ جایگاه و سلسله مراتب خاصی بوده است .

http://www.dayyernews.com/uploads/n1.png

http://www.dayyernews.com/uploads/n4.png

http://www.dayyernews.com/uploads/n5.png

http://www.dayyernews.com/uploads/n15.png

http://www.dayyernews.com/uploads/n12.png

http://www.dayyernews.com/uploads/n14.png

http://www.dayyernews.com/uploads/n7.png

http://www.dayyernews.com/uploads/n9.png

http://www.dayyernews.com/uploads/n13.png

http://www.dayyernews.com/uploads/n3.png

http://www.dayyernews.com/uploads/n2.png

http://www.dayyernews.com/uploads/n8.png

http://www.dayyernews.com/uploads/n10.png

http://www.dayyernews.com/uploads/n11.png

با تشکر صمیمانه از بهروز حقیقت
پایگاه خبری بندر دیّر (دیّرنیوز)، آماده انتشار عکس های قدیمی شما که سرشار از خاطرات و حرف های ناگفته است می باشد . عکس های خود را به نشانی dayyernews@gmail.com ارسال نمایید.

19 تیر 1392
بازگشت