تجلیل از خانواده ًهاي اهدا کننده عضو ديّري

در آیینی به مناسبت چهلمین سال اقامه نمازجمعه در کشور، از سوی ستاد نمازجمعه و شبکه بهداشت و درمان شهرستان دیر از دو خانواده اهدا کننده عضو تجلیل شد.

مشارکت دیّری ها در جشن گلریزان

حمزه اعتماد در جشن گلریزان رهایی شهرستان دیربیان کردند : با مشارکت مردم و حمایت ستاد دیه استان سال گذشته سه نفر از زندانیان جرایم غیرعمد این شهرستان از زندان آزاد شدند.
وی گفت: امسال نیز هشت زندانی غیرعمد مربوط به این شهرستان با بدهی ۱۲میلیارد ریال در زندان بسرمی برند که برای آزادی و برگشت به آغوش خانواده نیاز به حمایت مردم دارد.
ایشان در ادامه عنوان داشتند که : مردم شهرستان دیر همیشه در کارهای خیر پیشقدم بوده و در سال همدلی و همزبانی از سوی مقام معظم رهبری تلاش کنیم که امسال در امر آزاد سازی این زندانیان قدم های خوبی برداریم.

تصویری