جشنواره فيلم كيش باحضور هنرمندان صدا وسيماي  مركز بوشهر
جشنواره فيلم كيش باحضور هنرمندان صدا وسيماي مركز بوشهر
پنج اثر از توليدات تلويزيوني اين مركز در بخش مسابقه سينماي ايران ،مستند وفيلم هاي ويديويي پذيرفته و آماده رقابت با ديگر شركت كنندگان شده اند .مدير روابط عمومي مركز بوشهر ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت : فيلم بالابان ساخته سيدرضا صافي كه در جشنواره فيلم فجر نيز شركت داشته است از ميان 89 فيلم ارسالي به دبيرخانه جشنواره از سوي هيئت داوران براي حضور در بخش مسابقه انتخاب شده است.
تاریخ انتشار: 3 اردیبهشت 1390
کدخبر : 919
موضوع : خبر
بازنشر
به گزارش روابط عمومي مركز بوشهر پنج اثر از توليدات تلويزيوني اين مركز در بخش مسابقه سينماي ايران ،مستند وفيلم هاي ويديويي پذيرفته و آماده رقابت با ديگر شركت كنندگان شده اند . مدير روابط عمومي مركز بوشهر ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت : فيلم بالابان ساخته سيدرضا صافي كه در جشنواره فيلم فجر نيز شركت داشته است از ميان 89 فيلم ارسالي به دبيرخانه جشنواره از سوي هيئت داوران براي حضور در بخش مسابقه انتخاب شده است. سيد محمد رضا علوي اضافه كرد: در بخش فيلمهاي ويدئويي از ميان20 فيلم رسيده به بخش مسابقه دو اثر احسان عبدي پوربه نامهاي همسنگار و افسانه 98 پذيرفته شده است .شايان ذكر است اين دو اثر حضوري موفق در جشنواره فيلم فجر سال هاي 88 و 89 داشته اند كه جوايز متعددي را از اين جشنواره معتبر داخلي به ارمغان آورده اند در بخش مستند نيز مستند موفق «جواهرات زنده» ساخته عبدالصاحب اقدسي نيز در بين آثار ارسالي پذيرفته شده است. اين مستند درسال گذشته در چندين جشنواره داخلي و خارجي خوش درخشيده است. توليدات مركز بوشهر در سالهاي گذشته نيز عناوين شايان توجهي را در جشنواره هاي گوناگون كسب كرده اند.
مطالبه مشابه
نظرات
تصویری