آیت الله حسینی بوشهری : انتخابات خبرگان سرفصلی باشد برای همه
آیت الله حسینی بوشهری : انتخابات خبرگان سرفصلی باشد برای همه

نماينده بوشهر در مجلس خبرگان رهبري با اشاره به انتخاباتهیئترئیس مجلس خبرگان گفت :اميدواريم انتخابات مجلس خبرگان سرفصلي براي همه آحاد جامعه باشد چرا كه حركت و موضعي كه جناب آقاي هاشمي رفسنجاني از خود نشان دادند و فرمودند چون جناب آقاي مهدوي كني كانديداي رياست هستند پس من كانديدا نخواهم شد، بسيار دورانديشانه بود و اين اقدام تاثير مستقيم در فضاي خبرگان ايجاد كرد و تعبير آيتالله مهدوي كني پس از انتخاب به عنوان رياست خبرگان نيز نشاندهنده كرامت اخلاقي در هر دو سوي موضوع بود.

تاریخ انتشار: 19 اسفند 1389
کدخبر : 884
موضوع : گفتگو
بازنشر

نماينده بوشهر در مجلس خبرگان رهبري گفت: در مجلس خبرگان رقابت و منازعه براي رسيدن به پست و مسئوليت وجود ندارد چراكه مجلس خبرگان متشكل از دلسوزان نظام اسلامي و تربيت شده مكتب اخلاق اسلام است.حجتالاسلام و المسلمين سيدهاشم حسيني بوشهريبا بيان اينكه عملكرد خبرگان بايد جنبه الگويي براي تمام آحاد جامعه داشته باشد، افزود: اميدواريم انتخابات مجلس خبرگان سرفصلي براي همه آحاد جامعه باشد چرا كه حركت و موضعي كه جناب آقاي هاشمي رفسنجاني از خود نشان دادند و فرمودند چون جناب آقاي مهدوي كني كانديداي رياست هستند پس من كانديدا نخواهم شد، بسيار دورانديشانه بود و اين اقدام تاثير مستقيم در فضاي خبرگان ايجاد كرد و تعبير آيتالله مهدوي كني پس از انتخاب به عنوان رياست خبرگان نيز نشاندهنده كرامت اخلاقي در هر دو سوي موضوع بود؛ چرا كه آقاي مهدوي كني تعبير كردند جناب آقاي هاشمي رياست خبرگان را به من تفويض كردند .عضو مجلس خبرگان رهبري در پاسخ به سؤال خبرنگاري درباره علت عدم حضور رئيس مجلس خبرگان رهبري در مراسم اختتاميه گفت: آقاي مهدوي كني از قبل كسالت داشتند و طبيعي است كه نياز به استراحت دارند؛ البته ايشان تا بل از ظهر حضور داشتند و ديروز نيز حاضر بودند و فردا هم در ديدار با مقام معظم رهبري حضور خواهند داشت.بوشهري درباره اينكه چرا هاشمي رفسنجاني نماينده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبري در اختتاميه اجلاس نهم خبرگان حضور نداشت، گفت: آقاي هاشمي نيز صبح حضور داشتند.وي در واكنش به هكشدن سايتهاي مجمع تشحيص مصلحت نظام و مجلس خبرگان و درج خبر نادرست درگذشت آيت ا... هاشمي رفسنجاني، گفت: اينكارها اقدام دشمنان انقلاب اسلامي است./

مطالبه مشابه
نظرات
تصویری