یادداشتی بر مقاله ((از فارس ستیزی تا خوزستان ستیزی))
یادداشتی بر مقاله ((از فارس ستیزی تا خوزستان ستیزی))

سایت خبری بندر دیّر(دیّرنیوز) /پس از درج مقاله ی (( از فارس ستیزی تا خوزستان ستیزی )) که به نقل از سایت خبری بیست (بیستان) در سایت خبری بندر دیّر (دیّرنیوز) درج شده بود اظهار نظرهای متعددی در این خصوص بعمل آمد و از آنجایی که قضیه درگیریهای فارسی ها با استان بوشهر و بحث های متعددی که در گذشته بین استان فارس و بوشهر رخ داده هیچگونه سنخیتی با اتفاقاتی که اینروزها در حوزه نفت و گاز و انرژِی رخ می دهد ندارد . قضیه نفوذ و حضور فارسی ها در عسلویه استفاده از موقیعت استراتژیک آن و بهره مندی از مواهب خدادادی موجود در استان بوشهر به هرقیمتی بود در حالی که درگیری اینروزهای تعداد معدود و قلیلی از سایت های خبری استان با مدیران خوزستانی بیشتر جنبه شخصی و خصومتهای متفرقه ی دیگر دارد که هیچ گونه جای نگرانی و ابهام بوجود نمی آورد.

تاریخ انتشار: 21 دی 1389
کدخبر : 827
موضوع : گفتگو
بازنشر

سایت خبری بندر دیّر(دیّرنیوز) /پس از درج مقاله ی (( از فارس ستیزی تا خوزستان ستیزی )) که به نقل از سایت خبری بیست (بیستان) در سایت خبری بندر دیّر (دیّرنیوز) درج شده بود اظهار نظرهای متعددی در این خصوص بعمل آمد و از آنجایی که قضیه درگیریهای فارسی ها با استان بوشهر و بحث های متعددی که در گذشته بین استان فارس و بوشهر رخ داده هیچگونه سنخیتی با اتفاقاتی که اینروزها در حوزه نفت و گاز و انرژِی رخ می دهد ندارد . قضیه نفوذ و حضور فارسی ها در عسلویه استفاده از موقیعت استراتژیک آن و بهره مندی از مواهب خدادادی موجود در استان بوشهر به هرقیمتی بود در حالی که درگیری اینروزهای تعداد معدود و قلیلی از سایت های خبری استان با مدیران خوزستانی بیشتر جنبه شخصی و خصومتهای متفرقه ی دیگر دارد که هیچ گونه جای نگرانی و ابهام بوجود نمی آورد چرا که استان خوزستان به اندازه و شاید هم بیشتر از استان بوشهر از منابع زیرزمینی و ثروتهای خدادادی بهره مند هست که نیازی به استفاده از مواهب طبیعی و خدادادی سایراستانها نداشته باشد.

دراین مقاله که نگارنده ی محترم به بحث ها و اهداف سیاسی و جنگ قدرت افراد و شخصیت های مختلف می پردازد و به این نکته اشاره می کند که کسانی در این خصوص اظهار نظر می نمودند که دنبال برخی اهداف خاص بودند ، قابل ذکر است ،از معدود افرادی که در مقابل زیاده خواهی فارسی همیشه قد علم می کردند و در سخنرانی ها و نوشته های خود موضع گیری می نمودند ائمه جمعه ی جنوب استان و تنها نماینده این حوزه ی انتخابیه ی بودند که با توجه به شناخت شهروندان و جامعه از شخصیت ائمه ی جمعه ی جنوب استان و نماینده ی روحانی وقت این سخنان اجحاف به این بزرگان است.

از این رو پس از انتشار این مقاله در سایت خبری بندر دیّر(دیّرنیوز) تعداد زیادی از شهروندان و اهالی جنوب استان با تماسهای متعددی با سایت خبری بندر دیّر(دیّرنیوز) خواهان موضع گیری در این خصوص شدند.یکی از شهروندان در این خصوص می گوید: در حالی که اعمال نفوذ بزرگان فارسی در کابینه ی دولتهای مختلف باعث راه اندازی واحد های پتروشیمی در تمامی شهرهای این استان و بهره مندی از امکانات متعددی از قبیل راه و اتوبانهای متعدد شده است ، از اینرو شایسته نیست درگیری فارسی ها را با بحث اینروزهای تعداد معدودی از سایتها در خصوص بحث حضور مدیران خوزستانی در صنعت نفت و گاز استان بوشهر مقایسه کرد چرا که این دو هر کدام قضیه ای جداگانه می باشد که در جای خود قابل بحث هستند.

سایت خبری بندر دیّر(دیّر نیوز) ضمن تقدیر و تشکر از توجه تمامی شهروندان و مخاطبین عزیز به مطلب نگاشته شده به اطلاع مخاطبین محترم می رساند که مقاله ی مورد نظر از سایت خبری بیست (بیستان) و با ذکر منبع در این سایت خبری درج شده بود و نمی تواند این مقاله نظر و عقیده سایت خبری بندردیّر (دیّرنیوز) باشد.
مطالبه مشابه
نظرات
تصویری