جناب تری جونز ، گاز فندکت از شرم الشیخ می رسد...
جناب تری جونز ، گاز فندکت از شرم الشیخ می رسد...

سایت خبری بندر دیر (دیرنیوز ) حمید شعرانی /برجهای دوقلو برایت گریستند /جناب تری جونز/راستی آتش گرفتی؟/متاسفم برای آتش نشانی نیویورک و فلوریدا /که نتوانستند خاموش کنند تو را /در حالی که خیابانهای پاکستان آب برده بود!!/چشمهایت را بستی و /با فندکی که گازش/از شرم الشیخ تامین می شود ، در نشست صلح سازش /جایی که دوستان اسرائیلی ات/ بشکن می زنند و بندری می رقصند /آتش زدی وجود بی جودت را / جناب تری جونز!

تاریخ انتشار: 24 شهریور 1389
کدخبر : 677
موضوع : گفتگو
بازنشر

برجهای دوقلو برایت گریستند

جناب تری جونز

راستی آتش گرفتی ؟

متاسفم برای آتش نشانی نیویورک و فلوریدا

که نتوانستند خاموش کنند تو را

در حالی که خیابانهای پاکستان آب برده بود!!

چشمهایت را بستی و

با فندکی که گازش ،

از شرم الشیخ تامین می شود ،

در نشست صلح سازش

جایی که دوستان اسرائیلی ات

بشکن می زنند و بندری می رقصند

آتش زدی وجود بی جودت را

جناب تری جونز!

خواب دیدم ،

جناب شارون داشت

از روی ویلچر برایت دست تکان می داد

و شاخه ی گلی به دهان داشت

و کبوتری که ربود از او

و به تو هدیه داد تمام وجودش را

جناب تری جونز !!

چه مزه ای می دهد گوشت شارون

چه مزه ای می دهد

آتش در وجودت

لباس ضد حریق هم کاری نمی کند برایت

پماد سوختگی

یا خمیردندانی که پیرزن برایت توصیه کرده بود

هم کاری نیست

داری می سوزی

جناب تری جونز!!!

مطالبه مشابه
نظرات
تصویری