روز زمین در ساحل بندر دیر
روز زمین در ساحل بندر دیر
انجمن دوستداران محیط زیست آهید مدرسه نمونه دولتی شهداء دیر به همراه دیگر دانش آموزان، مدیر ،معاون مدرسه و دبیران خود و با همکاری اداره ی حفاظت محیط زیست شهرستان دیّر، روز زمین پاک را در ساحل زیبای بندر دیّر گرامی داشتند . در این روز همه ی دانش آموزان مدرسه نمونه دولتی شهداء به ساحل رفتند تا یک روز خود را به یاد روز زمین، ساحل را تمیز کنند و مجسمه های شنی خود را به پاسداشت سیاره ی خود - زمین - بسازند و لحظه هایی به یادماندنی را در این روز ثبت نمایند.
تاریخ انتشار: 3 اردیبهشت 1389
کدخبر : 447
موضوع : گزارش
بازنشر

انجمن دوستداران محیط زیست آهید مدرسه نمونه دولتی شهداء دیر به همراه دیگر دانش آموزان، مدیر ،معاون مدرسه و دبیران خود و با همکاری اداره ی حفاظت محیط زیست شهرستان دیّر، روز زمین پاک را در ساحل زیبای بندر دیّر گرامی داشتند . در این روز همه ی دانش آموزان مدرسه نمونه دولتی شهداء به ساحل رفتند تا یک روز خود را به یاد روز زمین، ساحل را تمیز کنند و مجسمه های شنی خود را به پاسداشت سیاره ی خود - زمین - بسازند و لحظه هایی به یادماندنی را در این روز ثبت نمایند.

این برنامهی پیشنهادی انجمن دوستداران محیط زیست مدرسه ی راهنمایی نمونه دولتی شهداء دیّر (آهید)، با همکاری اداره ی حفاظت محیط زیست دیّر در ساحل زیبای دیّر اجرا شد.

مطالبه مشابه
نظرات
تصویری