نونهالان ديري ها قهرمان دووميداني استان
نونهالان ديري ها قهرمان دووميداني استان

در مسابقات رشته دو و ميداني انتخابي کشور در رده سني نونهالان، تيم شهرستان ديّر مقام اول اين مسابقات را در استان بوشهر به دست آورد.محمدبحريني نژاد رئيس تربيت بدني شهرستان دير در اين خصوص گفت : در اين مسابقات دو ورزشکار نونهال دوميداني شهرستان ديّر به نام هاي هادي دوراهکي در پرتاب ديسک و حسن عيدي در دو100متر توانستند با به دست آوردن امتيازات وارد مرحله کشوري شوند.

تاریخ انتشار: 29 فروردین 1389
کدخبر : 438
موضوع : خبر
بازنشر
رييس تربيت بدني شهرستان ديّر گفت: در مسابقات رشته دو و ميداني انتخابي کشور در رده سني نونهالان، تيم شهرستان ديّر مقام اول اين مسابقات را در استان بوشهر به دست آورد.
محمدبحريني نژاد افزود: در اين مسابقات دو ورزشکار نونهال دوميداني شهرستان ديّر به نام هاي هادي دوراهکي در پرتاب ديسک و حسن عيدي در دو100متر توانستند با به دست آوردن امتيازات وارد مرحله کشوري شوند.
وي اظهارداشت: همچنين علي محمدي در پرتاب نيزه دوم وحسين مومني در پرتاب وزنه سوم و علي متغاير در دو400متر سوم شدند.
وي اضافه کرد:هم اکنون هيات دوميداني شهرستان ديّر با زير پوشش قراردادن 100 نفر ورزشکار دو مربي مجرب يکي از هيات هاي ورزشي فعال اين شهرستان است.
مطالبه مشابه
نظرات
تصویری