ديدار اعضاي انجمن فيلم و عكس شهرستان دير با معاون وزير ارشاد
ديدار اعضاي انجمن فيلم و عكس شهرستان دير با معاون وزير ارشاد
در مراسم افتتاحیه سینمای شهید آوینی بهمنی بوشهر اعضاء انجمن فیلم و عکس شهرستان دیر با معاونت سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دیدار کردند. در اين ديدار موسي درويشي رئيس اين انجمن ضمن ارائه گزارشي از عملكرد فعاليتهاي انجام گرفته توسط اين انجمن نوپا با معاون وزير دقايقي به گفتگو پرداختند . درويشي در اين ديدار گفت:در دیر تا کنون بیش از۱۶ فیلم کوتاه ساختهشده است وباپیگیریفیلم سازان و کارگردانانفعال شهرستانوپیگیری ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامیدیر امیدواریم هر چه سریع تر دفتر دیر تاسیس شود.
تاریخ انتشار: 21 فروردین 1389
کدخبر : 413
موضوع : خبر
بازنشر
در مراسم افتتاحیه سینمای شهید آوینی بهمنی بوشهر اعضاء انجمن فیلم و عکس شهرستان دیر با معاونت سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دیدار کردند

به گزارش روابط عمومیاداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دیر موسا درویشی گزارشی از عملکرد ۶ ماه اینانجمن به صورتسی دی گزارش کتبی بهدکتر شمقدری معاون سینمایی وزیر تحویلداد وی همچنین در خصوص تاسیس دفتر انجمن سینمای جوانان در دیر گفت:در دیر تا کنون بیش از۱۶ فیلم کوتاه ساختهشده است و باپیگیریفیلم سازان و کارگردانانفعال شهرستانوپیگیری ریاست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامیدیر امیدواریم هر چه سریع تر دفتر دیر تاسیس شود. در ادامهاین دیدار موسا درویشی با رییس انجمن سینمای جوانان ایران نیزصحبت و در خصوص مشکل امکانات و نبود تجهیزات کافی ومورد نیاز فیلمسازان شهرستان دیر با وی در میان گذاشت.مهندس باکیده ریس انجمن سینمای جوانان ایران نیز گفت:در استان بوشهر تا کنون ۳ دفتر تاسیسشده استو در خصوص تاسیسدفتر سینمای جوانان دیر بررسیلازم انجام خواهد داد وی اضافه کرد تاسیس این دفترنیاز به همت مضاعف مسئولین شهرستان دارد که امیدواریم در سفر اتی این هیئت به استان تاسیس این دفتر در شهرستان دیر در دستور کار قرار گیرد.

تاسیس دفتر انجمن سینمای جوان دیر در برنامه پیشنهادی دور سوم سفرهای استانی ریاست جمهوری قرار دارد و از اولویت های فرهنگی شهرستان دیر است.

مطالبه مشابه
نظرات
تصویری