رييس سابق تربيت بدني ديّر ، مدير ورزش شهرستان عسلويه شد.
رييس سابق تربيت بدني ديّر ، مدير ورزش شهرستان عسلويه شد.

رييس سابق تربيت بدني ديّر ، مدير ورزش شهرستان عسلويه شد.با حكم مديركل ورزش و جوانان استان بوشهر ، محمد بحريني نژاد به عنوان رييس اداره ورزش و جوانان شهرستان عسلويه انتصاب و معارفه شد.

تاریخ انتشار: 4 مرداد 1398
کدخبر : 4048
موضوع : خبر
بازنشر

بحريني نژاد پيش از اين رياست ادارات تربيت بدني شهرستانهاي كنگان و ديّر در كارنامه خود دارد.

مطالبه مشابه
نظرات
تصویری