صید 501 تن ماهی یال اسبی در آبهای دیر
صید 501 تن ماهی یال اسبی در آبهای دیر

صیادان دیری در 2 ماه گذشته 501 تن ماهی یال اسبی صید کردند که این صید در محدوده صید گاهی آبهای شهرستان دیر صورت گرفته است./صید ماهیان یال اسبی از خرداد ماه  سال جاری با فعالیت 11 کشتی صیادی  آغاز شده است.

تاریخ انتشار: 28 تیر 1396
کدخبر : 4025
موضوع : خبر
بازنشر

رئيس دامپزشكي دير در گفتگو با خبرنگاران  اظهار داشت: صیادان دیری در 2 ماه گذشته 501 تن ماهی یال اسبی صید کردند که این صید در محدوده صید گاهی آبهای شهرستان دیر صورت گرفته است.

وی گفت: صید ماهیان یال اسبی از خرداد ماه  سال جاری با فعالیت 11 کشتی صیادی  آغاز شده است.

محمودی افزود: در این روش بیشترین تمرکز صید بر صید گونه هدف یعنی ماهی یال اسبی می باشد.

رییس شبکه دامپزشکی شهرستان دیر گفت: در کشور ما ماهی یال اسبی از ماهیان حرام گوشت به شمار می رود. 

وی تصریح کرد: ماهی یال اسبی جزء ماهیان غیر خوراکی و گونه‌های کمتر صید شده در خلیج فارس ودریای عمان است که برای کاهش فشار بر ذخایر دیگر گونه های آبزی صید می شود.

اسماعیل محمودی در پایان خاطرنشان کرد: این نوع ماهی به کشورهای چین و تایلند صادر شده است. 

مطالبه مشابه
نظرات
تصویری