پاکسازی ساحل دیّر در پویش من دیّری ام
پاکسازی ساحل دیّر در پویش من دیّری ام

مردم بندردیّر تحت عنوان پویش مردمی (( من دیّری ام)) با حضوری باشکوه و چمشگیر همراه و همگام با نیروهای شهری به پاکسازی ساحل بندردیّر پس از حادثه ی طغیان خلیج فارس پرداختند.

تاریخ انتشار: 2 فروردین 1396
کدخبر : 4010
موضوع : اسلاید خبری
بازنشر

مردم بندردیّر تحت عنوان پویش مردمی (( من دیّری ام)) با حضوری باشکوه و چمشگیر همراه و همگام با نیروهای شهری به پاکسازی ساحل بندردیّر پس از حادثه ی طغیان خلیج فارس پرداختند.

دیّری ها در عصر روز چهارشنبه دوم فروردین ماه صحنه هایی زیبا رقم زدند ، مسافران نوروزی که در ساحل دیّر حضور داشتند نیز پس از دیدن صحنه های زیبای حضور مردان و زنان دیری در کنار ساحل و اقدام به پاکسازی ساحل با مردم دیّر همراه شدند.

width=419

 

width=571

 

width=627

 

width=608

 

width=605

 

width=597

 

width=601

 

width=596

 

width=558

 

width=574

 

width=588

مطالبه مشابه
نظرات
تصویری