آقاي استاندار، اين پروژه ي ناتمام را افتتاح نكنيد لطفا!!!
آقاي استاندار، اين پروژه ي ناتمام را افتتاح نكنيد لطفا!!!

پروژه توسعه بندرتجاري دير در حالي از سوي پيمانكار اداره كل بنادر و دريانوردي پيگيري شده است و قرار شده اين پروژه كه شامل باراندازها،انبارها و درب خروج بندرتجاري دير فردا(چهارشنبه 13 بهمن ماه) توسط استاندار بوشهر افتتاح شود، افتتاحي كه با توجه به تكميل نبوده پروژه و نشست بخشي از بانداز و آسفالت اين بندر مي تواند در آينده كار كسب و تجارت دريايي در بندر دير را دچار اخلال كند.

تاریخ انتشار: 12 بهمن 1395
کدخبر : 3991
موضوع : اسلاید خبری
بازنشر

پروژه توسعه بندرتجاري دير در حالي از سوي پيمانكار اداره كل بنادر و دريانوردي پيگيري شده است و قرار شده اين پروژه كه شامل باراندازها،انبارها و درب خروج بندرتجاري دير فردا(چهارشنبه 13 بهمن ماه) توسط استاندار بوشهر افتتاح شود، افتتاحي كه با توجه به تكميل نبوده پروژه و نشست بخشي از بانداز و آسفالت اين بندر مي تواند در آينده كار كسب و تجارت دريايي در بندر دير را دچار اخلال كند.

براساس اخبار رسيده به ديرنيوز و تصاير ارسالي شهروندان و سفاران ديري محل بارانداز اين اسكله تجاري در چندين مرحله طي ماههاي اخير به دليل عدم زيرسازي مناسب و عدم استفاده از مصالح مرغوب دچار نشست آسفالت شده است كه با توجه به استفاده ي ترانزيتي از اين فضاي بندري در آينده ، قطعا كار صادرات و واردات كالاها در بندر دير را دچار مشكل خواهد كرد.

براساس گفته هاي ديري ها نواقصات اين پروژه در روزهاي اخير و با شتاب زدگي جهت قرار گرفتن در ليست افتتاح هاي دهه ي مباركه ي فجر مورد ترميم قرار گرفته است ترميم هاي كه قطعاَ با اتمام پروژه و تحويل با مجري مي تواند در آينده تبعات متعددي به همراه داشته باشد.

width=585

width=592

width=587

width=601

width=514

width=539

width=297

مطالبه مشابه
نظرات
تصویری