جايگاه هاي CNG در خواب زمستاني
جايگاه هاي CNG در خواب زمستاني

جايگاه هاي CNG شهرستان ديربنا به آنچه برخي مسئولين مشكلات فني مي نامند مدتهاست در خواب زمستاني رفته اند و ديري ها مجبورند اينبار نه براي انجام آزمايشات پزشكي يا زايمان و ... بلكه براي سوخت ماشين هاي خود نيز به شهرهاي همجوار مراجعه كنند.

تاریخ انتشار: 6 دی 1395
کدخبر : 3977
موضوع : خبر
بازنشر

جايگاه هاي CNG شهرستان ديربنا به آنچه برخي مسئولين مشكلات فني مي نامند مدتهاست در خواب زمستاني رفته اند و ديري ها مجبورند اينبار نه براي انجام آزمايشات پزشكي يا زايمان و ... بلكه براي سوخت ماشين هاي خود نيز به شهرهاي همجوار مراجعه كنند.

يكي از شهروندان ديري در اين خصوص به دير نيوز مي گويد: مدتهاست جايگاههاي سوختCNG شهرستان دير مدتهاست خراب شده اند و هر بار ما به اين جايگاهها مراجعه مي كنيم مي گويند پمپ ها خراب است و كسي هم در دير پيگير تعمير آنان نيست.

در اين خصوص ديرنيوز درتماس با يكي از مسئولين مرتبط قضيه را جويا شد كه اين مسئول در اين خصوص مي گويد: قطعات مورد نياز اين جايگاهها خريداري شده است اما هنوز متخصصان امر جهت تعمير به اين شهرستان مراجعه نكرده اند و ما پيگير اين قضيه هستيم.

لازم به ذكر است اين جايگاهها بعضاَ قريب به هفت ماه است از انجام خدمات سوخت رساني معذور بوده اند اتفاقي كه مي طلبد مسئولين امر در اين خصوص همتي جدي گمارند.

مطالبه مشابه
نظرات
تصویری