امضاء تفاهم نامه ساخت درمانگاه تامین اجتماعی بندردیّر
امضاء تفاهم نامه ساخت درمانگاه تامین اجتماعی بندردیّر

تفاهمنامه طراحی، تجهیز و ساخت مرکز درمانی تامین اجتماعی شهرستان دیّر به امضای ربیعی وزیر کار، نوربخش مدیرعامل سازمان تأمین اجتماعی و سالاری استاندار بوشهر رسید.

تاریخ انتشار: 28 مرداد 1395
کدخبر : 3943
موضوع : اسلاید خبری
بازنشر

ظهر امروز در بازدید وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از درمانگاه تأمین اجتماعی غدیر دیّر تفاهمنامهای به امضا رسید و براساس آن درمانگاه تامین اجتماعی شهرستان دیر در زمینی به مساحت 5 هزار متر مربع احداث میشود.

در بخشی از این تفاهمنامه آمده است: با حضور وزیر کار، استاندار بوشهر و همچنین مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی مقرر شد طراحی مرکز درمانی شهرستان دیّر در زمینی متعلق به تأمین اجتماعی توسط شرکت طرح و اجرای خانهسازی انجام و نسبت به شروع اجرای عملیات آن مرکز درمانی پس از اخذ مجوزهای لازم اقدام شود.

براساس این تفاهمنامه مقرر شد استاندار بوشهر نسبت به تامین مبلغ 20 میلیارد ریال از هزینههای ساخت آن مرکز درمانی اقدام و برای شروع عملیات اجرایی مبلغ 10 میلیارد ریال به صورت پیشپرداخت در وجه سازمان تامین اجتماعی پرداخت کند.

همچنین براساس این تفاهمنامه سازمان تامین اجتماعی موظف شد نسبت به تجهیز و راهاندازی آن مرکز درمانی پس از انجام عملیات اجرایی و بهرهبرداری اقدام کند.

در حاشیه امضای این تفاهمنامه سید ابراهیم نوربخش مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی در نامهای اعلام کرد نسبت به استخدام و جذب چهار پزشک برای مراکز درمانی تامین اجتماعی در شهرستانهای جم و دیّر اقدام لازم صورت گیرد.

width=640

width=647

مطالبه مشابه
نظرات
تصویری