شهرداري پنجاه ساله ي بدون شهردار
شهرداري پنجاه ساله ي بدون شهردار

شهرداري پنجاه ساله ي بندردير اينروزها روزهاي بدون شهردار را سپري مي كند.پس از استعفاي شهردار سابق و روي كارآمدن سرپرست جديد تاكنون نشست هاي مختلفي براي انتخاب شهردار برگزار شده است/ شهردار انتخابي با مخالفت استان از حضور در شهرداري بزرگترين بندرصيادي كشور بازماند.

تاریخ انتشار: 16 شهریور 1394
کدخبر : 3671
موضوع : اسلاید خبری
بازنشر

پايگاه خبري بندردير (ديرنيوز)/ شهرداري پنجاه ساله ي بندردير اينروزها روزهاي بدون شهردار را سپري مي كند.پس از استعفاي شهردار سابق و روي كارآمدن سرپرست جديد تاكنون نشست هاي مختلفي براي انتخاب شهردار برگزار شده است ،نشست هاي كه بعضاَ ساعتهاي به طول انجاميده و با حضور گزينه هاي احتمالي شهرداري اين بندر برنامه هاي اين افراد مورد بحث و بررسي قرار گرفته است.

شهردار انتخابي شوراي اسلامي شهر دير نيز كه هم اكنون سكان آبفاي بزرگترين شهرستان استان را در دست دارد با مخالفت مسئولين استان از حضور در شهرداري بزرگترين بندرصيادي كشور بازمانده است و دليل اين مخالفت را اعلام نياز آبفا به خدمات اين مدير باسابقه ديري اشاره كرده اند.

اينروزها در حالي كه ابراهيمي وارد هشتادمين روزهاي حضورش در مسند شهرداري بندردير مي شود‏، شورا هنوز با گزينه هاي بعدي وارد شور نشده است اتفاقي كه مي تواند يك فرصت سوزي بزرگ را براي بندري كهن رقم بزند.

شوراي اسلامي بندردير در حالي اين روزها هنوز در تب و تاب انتخابات هيات رئيسه خود سير مي كند كه برخي شيطنت ها از بيرون شورا براي برهم زدن جو آرام ترين شوراي اسلامي شهر استان وجود دارد كه تاكنون به موفقيت هاي دست نيافته است.

انتخابات هيئت رئيس شوراي اسلامي شهر دير در حالي سعي شد در تيتر خبرهاي حاشيه اي و زرد استان قرار بگيرد كه هيچ سايت و پايگاه خبري شهرستان دير حاضر به تحت پوشش دادن خبر و نقل مستقيم اتفاقات نشده بود ، اتفاقي كه نشان از وجود همدلي در بين اكثريت اعضاي شورا به همراه داشت.

اما انتظار اينروزهاي مردم بزرگترين بندرصيادي كشور انتخاب شهرداري در قامت شهري با سابقه حضور 50 سال بلديه در آن است ، اتفاقي كه در صورت انتخاب صحيح مي تواند موجي از اميد را در دل مردم اين ديار ايجاد كند.

همراهي مسئولين اين شهرستان و منتخبين مردمدر شوراي اسلامي شهر در اين سالها توانسته است از بندر دير شهري توسعه يافته در حوزه ي فرهنگي در استان ياد شود.

مطالبه مشابه
نظرات
تصویری