هوشمند سازی مدارس شهرستان دیّر
هوشمند سازی مدارس شهرستان دیّر
احمد عبدالله زاده در نشست شورای آموزش وپرورش دیر گفت: برنامه ریزی لازم برای هوشمند سازی 242 کلاس درس دیگر دراین شهرستان در دست اجراست./امیدواریم امسال اعتبارات خوبی برای فصل آموزش و پرورش شهرستان در کمیته برنامه ریزی در نظر گرفته شود.
تاریخ انتشار: 5 مرداد 1394
کدخبر : 3600
موضوع : خبر
بازنشر
به گزارش اطلاع رسانی و روابط عمومی اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهربه نقل ازروابط عمومی آموزش و پرورششهرستان دیر، احمد عبدالله زاده در نشست شورای آموزش وپرورش دیر گفت: برنامه ریزی لازم برای هوشمند سازی 242 کلاس درس دیگر دراین شهرستان در دست اجراست.
وی اضافه کرد: امیدواریم امسال اعتبارات خوبی برای فصل آموزش و پرورش شهرستان در کمیته برنامه ریزی در نظر گرفته شود.
رییس آموزش وپرورش دیر افزود: هدف اصلی پروژه مهر ساماندهی فعالیت ها و برنامه های آموزش و پرورش است که دراین طرح تقویت مدارس در زمینه تجهیزاتی و نیروی انسانی مد نظر است.
وی یکی از مشکلات اساسی پروژه مهر را ساماندهی نیروی انسانی دانست و افزود: اگر ساماندهی نیروی انسانی بخوبی شکل گیرد باعث رضایتمندی دانش آموزان و اولیا و مدیریت هزینه ها می شود.
عبدالله زاده در باره تشکیل انجمن خیرین آموزش و پرورش دیر گفت: با توجه به این که اولیا و خیرین بازوان توانمند آموزش و پرورش هستند، برای استفاده بهتر و بیشتر از کمک های آن ها درسال جاری، مجمع خیرین مدرسه ساز این شهرستان راه اندازی می شود.
مطالبه مشابه
نظرات
تصویری