فرماندار دير خواستار  تسريع در ساخت درمانگاه تامين اجتماعي
فرماندار دير خواستار تسريع در ساخت درمانگاه تامين اجتماعي

فرماندار دیر در نشستی که با حضور مديراندرمان سازمان تامین اجتماعی استان بوشهر برگزار شد خواستار تسریع در ساخت درمانگاه جدید تامین اجتماعی دیر شدند /در حال حاضردرمانگاه تامین اجتماعی دیر در یک ساختمان استیجاری باامکانات و تجهیزات پزشکی اندک خدمات دهی می کند که پاسخگوی نیازهای درمانی مردم نيست.

تاریخ انتشار: 22 تیر 1394
کدخبر : 3566
موضوع : ---
بازنشر

فرماندار دیر در نشستی که با حضور دکتر پور حکیمی و مجموعه درمان سازمان تامین اجتماعی استان برگزار شد خواستار تسریع در ساخت درمانگاه جدید تامین اجتماعی دیر شدند .
حمزه اعتماد در این نشست با تبریک هفته تامین اجتماعی و اشاره به جمعیت26000نفری بیمه شده اصلی و تبعی سازمان تامین اجتماعی که بیش از پنجاه درصد جمعیت شهرستان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی میباشند با تاکید بر تسریع در ساخت درمانگاه جدید تامین اجتماعی عنوان داشتند که با توجه به عدم وجود بیمارستان و امکانات مناسب بیمارستانی در این شهرستان نسبت به شهرستانهای همجوار میطلبد که مجموعه درمان سازمان تامین اجتماعی استان نگاه ویژه ای به درمانگاه دیر داشته باشند وی افزود: در حال حاضردرمانگاه تامین اجتماعی دیر در یک ساختمان استیجاری باامکانات و تجهیزات پزشکی اندک خدمات دهی می کند که پاسخگوی نیازهای درمانی مردم همچون سونوگرافی، آزمایشگاه مجهز، رادیولوژی و فیوتراپی نیست بنابراین لازم است که درمانگاه فعلی نیز تجهیز و تقویت گردد

/

/

/

/

/

مطالبه مشابه
نظرات
تصویری