برگزاری کارگاه آموزشی فائو در خصوص مدیریت شب پره مینوز گوجه فرنگی
برگزاری کارگاه آموزشی فائو در خصوص مدیریت شب پره مینوز گوجه فرنگی

سرپرست مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: یک مورد کارگاه آموزشی ) یازدهم اسفند ماه سال جاری( در قالب پروژه مدیریت شب پره مینوز گوجه فرنگی(سمینارهای مزرعه ای برای کشاورزان) توسط آقای مهندس رجبی کارشناس سازمان حفظ نباتات کشور و مشاور عالی فائو در پروژه فوق در مزارع گوجه فرنگی شهرستان دیر برگزار گردید.

تاریخ انتشار: 17 اسفند 1393
کدخبر : 3397
موضوع : خبر
بازنشر

سرپرست مدیریت حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر گفت: یک مورد کارگاه آموزشی ) یازدهم اسفند ماه سال جاری( در قالب پروژه مدیریت شب پره مینوز گوجه فرنگی(سمینارهای مزرعه ای برای کشاورزان) توسط آقای مهندس رجبی کارشناس سازمان حفظ نباتات کشور و مشاور عالی فائو در پروژه فوق در مزارع گوجه فرنگی شهرستان دیر برگزار گردید.

احمد سبحانی افزود: در این کارگاه آموزشی، کشاورزان، مسئولان کلینیک های گیاه پزشکی و کارشناسان شبکه مراقبت و پیش آگاهی ضمن آشنایی بیشتر با بیولوژی و اکولوژی آفت شب پره مینوز گوجه فرنگی با جدیدترین روشهای پیشگیری و مبارزه با آفت مذکور در قالب پروژه IPM (مدیریت تلفیقی) محصول آشنا شدند.

وی اضافه کرد: در پایان نماینده فائو به همراه فرماندار محترم شهرستان، فرمانده محترم سپاه پاسداران ناحیه دیر، مدیر محترم جهاد کشاورزی شهرستان و کارشناسان مدیریت حفظ نباتات استان و تعدادی از کشاورزان گوجه کار و کارشناسان شبکه مراقبت و پیش آگاهی شهرستان از مزارع آلوده به آفت مذکور بازدید کردند و در خصوص نحوه مدیریت بهتر آفت مذکور به طور علمی به تبادل نظر پرداختند .

مطالبه مشابه
نظرات
تصویری