ورود ((ریز نیوز )) به عرصه مجازی
ورود ((ریز نیوز )) به عرصه مجازی
سایت خبری تحلیلی ریز نیوز از جنوب استان وارد عرصه خبری گردید واین سایت خبری سعی دارد تا اخبار منطقه جم وریز را برای مردم استان انتشار دهد وپایگاهی مستقل برای انعکاس اخبار به مدیران ارشد استان گردد .سایت ریز نیوز از منطقه ریز شهرستان جم می آید وبه گفته مدیران آن دارای اهداف بزرگی است که امیدواریم به همه آنها دسترسی پیدا نمایند .سایت خبری بندر دیر (دیرنیوز ) بعنوان اولین پایگاه خبری جنوب استان ورود ریز نیوز را در عرصه خبری به مدیران این سایت تبریک گفته و برایشان آرزوی موفقیت می کند.
تاریخ انتشار: 16 بهمن 1388
کدخبر : 306
موضوع : ---
بازنشر
مطالبه مشابه
نظرات
تصویری