چهره های روزهای نه چندان دور بندر 5 (تصاویر با شما سخن می گویند)
چهره های روزهای نه چندان دور بندر 5 (تصاویر با شما سخن می گویند)
دیّر نیوز ؛علی احمدی : پایگاه خبری بندردیّر(دیّرنیوز) در سلسه گزارشات تصویری به انتشار عکس ها و تصاویر منحصر به فرد گذشته یک بندر خواهد پرداخت./در چهارمین دوره از این سلسله گزارشات ، تصاویری از چهره های قدیمی بندر دیّر منتشر می کند.
تاریخ انتشار: 13 آبان 1392
کدخبر : 2298
موضوع : خبر
بازنشر
دیّر نیوز ؛علی احمدی : پایگاه خبری بندردیّر(دیّرنیوز) در سلسه گزارشات تصویری به انتشار عکس ها و تصاویر منحصر به فرد گذشته یک بندر خواهد پرداخت./در چهارمین دوره از این سلسله گزارشات ، تصاویری از چهره های قدیمی بندر دیّر منتشر می کند.
قابل توجه است که ترتیب انتشار این تصاویر بدون هیچ جایگاه و سلسله مراتب خاصی بوده است و بدون در نظر گرفتن بعضاً شخصیت حقوقی افراد بوده است و صرفا شخصیت حقیقی و عضوی از جامعه شهری بزرگترین بندرصیادی کشور ملاک انتشار تصاویر بوده است که در این خصوص دیّرنیوز آماده دریافت تصاویر و آثار سایر شهروندان گرامی می باشد.شهید یونس چاره دان


شهید حمزه کورکیشهید حاج علی بردستانی


حسن عمرانیاحمد آبله گونناخدا هلال دیرزادهسلطان زنگی
محمود پولادیغلامحسین احمدیابراهیم دیری پورحاجی غلامیناخدا خدارحم بردستانییوسف اجزایی


مطالبه مشابه
نظرات
تصویری