چهره های روزهای نه چندان دور بندر 4  (تصاویر با شما سخن می گویند)
چهره های روزهای نه چندان دور بندر 4 (تصاویر با شما سخن می گویند)
دیّر نیوز ؛علی احمدی : پایگاه خبری بندردیّر(دیّرنیوز) در سلسه گزارشات تصویری به انتشار عکس ها و تصاویر منحصر به فرد گذشته یک بندر خواهد پرداخت./در چهارمین دوره از این سلسله گزارشات ، تصاویری از چهره های قدیمی بندر دیّر منتشر می کند.
تاریخ انتشار: 5 آبان 1392
کدخبر : 2288
موضوع : اسلاید خبری
بازنشر
دیّر نیوز ؛علی احمدی : پایگاه خبری بندردیّر(دیّرنیوز) در سلسه گزارشات تصویری به انتشار عکس ها و تصاویر منحصر به فرد گذشته یک بندر خواهد پرداخت./در چهارمین دوره از این سلسله گزارشات ، تصاویری از چهره های قدیمی بندر دیّر منتشر می کند.
قابل توجه است که ترتیب انتشار این تصاویر بدون هیچ جایگاه و سلسله مراتب خاصی بوده است و بدون در نظر گرفتن بعضاً شخصیت حقوقی افراد بوده است و صرفا شخصیت حقیقی و عضوی از جامعه شهری بزرگترین بندرصیادی کشور ملاک انتشار تصاویر بوده است که در این خصوص دیّرنیوز آماده دریافت تصاویر و آثار سایر شهروندان گرامی می باشد.حاج الیاس کشاورز
عمران فرض

مرحوم مشهدی عباس فرض
مرحوم بهمن فرض
مرحوم حاج حسین مرادی

اردشیر مطلق
ناخدا مظفر دشتیماندنی دریانورد(اولین تعمیر کار ساعت و رادیو در دیّر)ناخدا حاج رضا سالمی

ناخدا ابراهیم بحرانیناخدا عبدالعلی بحرانیحسین انجمن
مطالبه مشابه
نظرات
روابط عمومی نماینده در تاریخ 7/08/1392 - 10:35 :
با سلام خبر ذیل جهت درج در رسانه وزینتان خدمت شما ارسال شد. با تشکر روابط عمومی نماینده عکس/ جمیری در جلسه رای اعتماد مجلس به وزرای پیشنهادی دولت http://jamiri.ir/1390-10-13-19

-24-59/1386-s.html
تصویری