دیپلم افتخار دومین جشنواره فیلم اولی ها برای هنرمند آبدانی
دیپلم افتخار دومین جشنواره فیلم اولی ها برای هنرمند آبدانی
به گزارش دیّر نیوز سجاد سلیمانی هنرمند آبدانی توانست دیپلم افتخار دومین جشنواره فیلم اولی ها را برای فیلم داستانی کمی آنطرفتر کسب کند / دیّر نیوز این موفقیت را به ایشان ،مردم آبدان و جامعه هنری شهرستان دیّر تبریک عرض می نماید.
تاریخ انتشار: 29 مهر 1392
کدخبر : 2280
موضوع : خبر
بازنشر
به گزارش دیّر نیوز سجاد سلیمانی هنرمند آبدانی توانست دیپلم افتخار دومین جشنواره فیلم اولی ها را برای فیلم داستانی کمی آنطرفتر کسب کند / دیّر نیوز این موفقیت را به ایشان ،مردم آبدان و جامعه هنری شهرستان دیّر تبریک عرض می نماید.
اسامی برگزیدگان دومین جشنواره فیلم اولی ها:
دیپلم افتخار دومین جشنواره فیلم اولی ها اهدا می شود به سجاد سلیمانی برای فیلم داستانی کمی آنطرفترهنرجوی دفتر تهران

دیپلم افتخاراهدا می شود به حلیمه یوسف پوربرای فیلم داستانی تا نخواهد او هنرجوی دفتر بیرجند

دیپلم افتخاراهدا می شود به غلامرضا جعفری برای فیلم داستانی بومرنگ هنرجوی دفتر اصفهان

دیپلم افتخاراهدا می شود به محمد عسگری خواه رودسری برای فیلم داستانی روزی پسری بودهنرجوی دفتر رشت

دیپلم افتخاراهدا می شود به محمد قضاوی خوراسگانی برای فیلم داستانی رابطه هنرجوی دفتر اصفهان

دیپلم افتخار اهدا می شود به محمدامین عسکری برای فیلم داستانی سابقه یک موجود زنده هنرجوی دفتر تهران

دیپلم افتخاراهدا می شود به سیدامیررضا سید زاده برای فیلم داستانی سایه شک هنرجوی دفتر اصفهان

دیپلم افتخاراهدا می شود به امیر گلشنی برای فیلم داستانی خورتدان هنرجوی دفتر تبریز

دیپلم افتخاراهدا می شود به عفت قنبری فام برای فیلم مستند ساز حلبی هنرجوی دفتر مراغه

دیپلم افتخاراهدا می شود به محسن روشن روان برای فیلم مستند شهر آرام هنرجوی دفتر کاشان
مطالبه مشابه
نظرات
تصویری