گوجه كاران و سرمايه هايي كه به باد مي رود
گوجه كاران و سرمايه هايي كه به باد مي رود
عباس بحراني (خبرنگار ايرنا)/آنان مي گويند: هرچه سرمايه داشتيم و وام گرفتيم براي کشت و توليد گوجه فرنگي در زمين ريخيتم اما اکنون که فصل برداشت و فروش محصول است، مشتري نيست و معدود فروشي هم که داريم زير قيمت تمام شده است./يکي ديگر از کشاورزان آبداني گفت: با هزينه 100 ميليون ريال در سطح 10هکتار زمين گوجه فرنگي کشت کرده ام اما اکنون با نبود خريدار روبه رو هستم.
تاریخ انتشار: 8 دی 1388
کدخبر : 226
موضوع : ---
بازنشر
کشاورزان گوجه فرنگي کار شهرستان دير استان بوشهر مي گويند: به رغم زحمت و هزينه زياد براي توليد محصول خارج از فصل، امسال هم مشکل نبود مشتري و پايين آمدن قيمت، همچون سالهاي گذشته تکرار شده است.

آنان مي گويند: هرچه سرمايه داشتيم و وام گرفتيم براي کشت و توليد گوجه فرنگي در زمين ريخيتم اما اکنون که فصل برداشت و فروش محصول است، مشتري نيست و معدود فروشي هم که داريم زير قيمت تمام شده است.
يک کشاورز شهر آبدان شهرستان دير که مرکز توليد گوجه فرنگي خارج از فصل ( زمستاني) در استان بوشهر است گفت: به علت نبود مشتري محصول توليدي روي دستمان مانده و اگر چاره انديشيده نشود بايد آنها را دور بريزيم.
مختار چتر سنجي رييس شوراي اسلامي شهرآبدان گفت: قيمت تمام شده توليد يک کيلوگرم گوجه فرنگي از مرحله کاشت تا برداشت در اين منطقه يکهزارو 200 ريال است اين در حالي است که نرخ فروش اين محصول در منطقه در صورت وجود مشتري به زير يکهزار ريال کاهش يافته است.
وي افزود: اين در حالي است که محصول گوجه فرنگي، در اين منطقه در فصل برداشت با نبود خريدار روبرو شده است طوري که هزارتن محصول کشاورزان آبدان روي زمين مانده ومشتري ندارد.
چتر سنجي اضافه کرد: اين مشکل کشاورزان اين منطقه را نگران کرده است طوري که با توجه به هزينه زياد اين محصول و تسهيلات بانکي آنان با مراجعه مکرر به دفتر شوراي اسلامي نگراني خود را اعلام مي کنند و خواستار حل مشکل خود هستند.
وي بيان کرد: شوراي اسلامي نيز جز مکاتبه و نامه نگاري کاري از دستش برنمي آيد و از مسوولان استان بوشهر و کشور درخواست داريم که هرچه سريعتر نسبت به برطرف کردن اين مشکل کشاورزان منطقه از طريق خريد تضميني يا توافقي محصول گوجه فرنگي براي کاهش نگراني کشاورزان و جلوگيري از متضرر شدن بيشتر آنان اقدام کنند.
يکي ديگر از کشاورزان آبداني گفت: با هزينه 100 ميليون ريال در سطح 10هکتار زمين گوجه فرنگي کشت کرده ام اما اکنون با نبود خريدار روبه رو هستم.
ابول بحريني افزود: از زمان کاشت تاکنون 20نفر نيروي کار در مزرعه ام مشغول به کار بود که به دليل نبود مشتري آنان بيکارشده اند.
يکي ديگر از کشاورزان شهرستان ديّر نيز اظهارداشت: از مسوولان استان درخواست داريم براي جبران خسارت محصول گوجه فرنگي اقدام سريع تري انجام بدهند.
عبدالعلي حاجياني اضافه کرد: هر کشاورزي که در اين شهرستان فعال است پنج تا 10 هکتار گوجه فرنگي کشت کرده است ودر صورتي که مشتري نباشد کشاورزان ضررهاي هنگفتي مي کنند.
مدير جهاد کشاورزي شهرستان دير گفت: با توجه به اينکه هرسال در اين فصل بازار محصول گوجه فرنگي نوسان دارد و اين محصول در بازار داخلي اشباع مي شود نگراني هايي براي کشاورزان گوجه کار اين منطقه ايجاد مي شود.
عيسي محمددوست افزود: نگراني کشاورزان وجود دارد و ما نيز با بازرگاني و سازمان جهاد کشاورزي استان بوشهر در خصوص صادرات اين محصول و يا انتقال آنها به کارخانه هاي رب گوجه فرنگي مکاتباتي داشته ايم که اميدوارم نتيجه بخش باشد.
وي گفت: کشاورزان از اقشار زحمت کش جامعه هستندکه با توجه به بارندگي هاي اخير و بارش تگرگ در منطقه بردخون بخشي از مزارع آنان دچار خسارت شد و نياز است به اين قشر توجه ويژه اي شود.
محمددوست افزود: حدود هشت هزار و500هکتار اراضي شهرستان ديّر زير کشت محصول گوجه فرنگي قراردارد که پيش بيني مي شود بيش از 350 هزار تن محصول توليد در اين منطقه توليد شود.
در شهرستان دير حدود 10 هزار کشاورز فصلي ودايم روي يکهزارو 250حلقه چاه کشاورزي مشغول فعاليت هستند.
علت کاهش قيمت محصول گوجه فرنگي خارج از فصل در شهرستان دير و استان بوشهر نبود کارخانه هاي صنايع جنبي و تبديلي گوجه فرنگي است.
مطالبه مشابه
نظرات
تصویری