کالو ،کوچک ترین دهکده اینترنتی دنیا !
کالو ،کوچک ترین دهکده اینترنتی دنیا !
ابوطالب شفقت استاندار بوشهر دستور افزایش سرعت و پهنای باند اینترنت روستای جمال آباد کالو را صادر نمودند. در این دستور که خطاب به مدیران مخابرات استان بوشهر صادر شده است استاندار از مسئولین استانی خواسته است تا در اولین فرصت و در اسرع وقت نسبت به این امر اقدام نمایند. لازم بذکر است با اتفاق این مهم که طی روزهای آینده شاهد آن خواهیم بود کوچکترین دهکده اینترنتی دنیا نیز به کالو اختصاص خواهد یافت.
تاریخ انتشار: 4 دی 1388
کدخبر : 219
موضوع : ---
بازنشر
ابوطالب شفقت استاندار بوشهر دستور افزایش سرعت و پهنای باند اینترنت روستای جمال آباد کالو را صادر نمودند. در این دستور که خطاب به مخابرات استان بوشهر صادر شده است استاندار از مسئولین استانی خواسته است تا در اولین فرصت و در اسرع وقت نسبت به این امر اقدام نمایند. لازم بذکر است با اتفاق این مهم که طی روزهای آینده شاهد آن خواهیم بود کوچکترین دهکده اینترنتی دنیا نیز به کالو اختصاص خواهد یافت.
گفتنی است پس از افزایش و اختصاص پهنای باند اینترنتی به این روستا ا مدرسه هوشمندشهید رجائی کالو شهرستان دیر افتتاح خواهد شد.
شفقت استاندار بوشهر تاکنون بارها به کالو سفر کرده است و در دو سال گذشته اقدامات فراوانی برای کالو و مدرسه اش انجام داده است
مطالبه مشابه
نظرات
تصویری