بازدید معاون فرماندار از شعبه تامین اجتماعی دیر
بازدید معاون فرماندار از شعبه تامین اجتماعی دیر
بمناسبت هفته تامین اجتماعی معاونت سیاسی اجتماعی فرمانداری دیر به همراه بخشدار مرکزی از شعبه تامین اجتماعی دیر بازدید بعمل آورده و با رئیس و کارکنان این شعبه دیدار نمودند ./این شعبه بطور میانگین در هر ماه مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون ریال به مستمری بگیران و بیمه شدگان پرداخت می کند و همچنین ابراز داشت شعبه دیر حدود 34 هزار نفر بیمه شده اصلی و تبعی و تعداد 610 نفر مستمری بگیر دارد .
تاریخ انتشار: 30 تیر 1392
کدخبر : 2081
موضوع : خبر
بازنشر
بمناسبت هفته تامین اجتماعی معاونت سیاسی اجتماعی فرمانداری دیر به همراه بخشدار مرکزی از شعبه تامین اجتماعی دیر بازدید بعمل آورده و با رئیس و کارکنان این شعبه دیدار نمودند .
در ابتدای این دیدار عباسی رئیس شعبه ضمن خوشامد گوئی و تبریک هفته تامین اجتماعی آمار مبسوطی از فعالیت ها و اقدامات این شعبه در سال 91 و سه ماهه اول 92 ارائه نمودند . به گفته عباسی این شعبه بطور میانگین در هر ماه مبلغ سه میلیارد و پانصد میلیون ریال به مستمری بگیران و بیمه شدگان پرداخت می کند و همچنین ابراز داشت شعبه دیر حدود 34 هزار نفر بیمه شده اصلی و تبعی و تعداد 610 نفر مستمری بگیر دارد .
سپس مصطفی فخرائی معاون فرماندار ضمن تبریک هفته تامین اجتماعی از نظم و انضباط حاکم در شعبه و بروز بودن کارها و رضایت ارباب رجوع که در نهایت موجب رضایت مندی خداوند است تقدیر و تشکر بعمل آوردند .
در پایان محمد فخرائی بخشدار مرکزی نیز هفته تامین اجتماعی را تبریک گفتند و برای کارکنان در این ماه مبارک موفقیت و بهروزی از درگاه خدامند متعال طلب نمودند .
مطالبه مشابه
نظرات
تصویری