امام جمعه دیّر :دعوت مردم به پای صندوق های رای  نوعی عبادت محسوب می شود.
امام جمعه دیّر :دعوت مردم به پای صندوق های رای نوعی عبادت محسوب می شود.
حجت الاسلام سیدعلی حسینی روز دوشنبه درگفت وگویی با ایرنا افزود: حضور گسترده مردم درپای صندوق های رای در۲۴ خرداد باعث تقویت نظام اسلامی وافزایش عزت واقتدار ایران اسلامی است.
وی اظهاركرد: ملت قهرمان ایران با پاسخ به ندای رهبر معظم انقلاب و با حضوردرانتخابات ۲۴خرداد دشمن را برای همیشه ناكام خواهند گذاشت./وی در ارتباط با انتخاب رییس جمهوری بیان كرد: رییس جمهوری منتخب مردم باید سرباز ولایت باشد وخواست دشمن كه تسلیم نظام است را تحقق نبخشد.

تاریخ انتشار: 20 خرداد 1392
کدخبر : 1986
موضوع : خبر
بازنشر
حجت الاسلام سیدعلی حسینی روز دوشنبه درگفت وگویی با ایرنا افزود: حضور گسترده مردم درپای صندوق های رای در۲۴ خرداد باعث تقویت نظام اسلامی وافزایش عزت واقتدار ایران اسلامی است.
وی اظهاركرد: ملت قهرمان ایران با پاسخ به ندای رهبر معظم انقلاب و با حضوردرانتخابات ۲۴خرداد دشمن را برای همیشه ناكام خواهند گذاشت.
وی در ارتباط با انتخاب رییس جمهوری بیان كرد: رییس جمهوری منتخب مردم باید سرباز ولایت باشد وخواست دشمن كه تسلیم نظام است را تحقق نبخشد.
حسینی گفت: جایگاه مشورت دراسلام جایگاه ویژه ای است كه درقرآن سوره ای به نام سوره شورا نام گذاری شده است.
وی افزود: شوراهای اسلامی نمونه عینی از مردم سالاری دینی ومظهربالابردن مشاركت مردمی وتجلی حضورعینی ومستمرمردم دراموراست.
امام جمعه دیرادامه داد: نامزدهای ریاست جمهوری وشوراهای اسلامی شهر وروستا نباید برای رسیدن به هدف وجلب آرای مردم ازهروسیله ای استفاده كنند زیرا دراسلام هدف وسیله را توجیه نمی كند.
وی یادآورشد: حضور پرشور و حداكثری ملت ایران در صحنه انتخابات ضمن ایجاد وحدت و همبستگی ملی باعث ناامیدی دشمنان در پیشبرد اهداف خصمانه خود علیه این انقلاب و نظام خواهد شد.
مطالبه مشابه
نظرات
تصویری