کرسی آزاد اندیشی در دانشگاه آزاد اسلامی بندردیّر
کرسی آزاد اندیشی در دانشگاه آزاد اسلامی بندردیّر
کرسی آزاداندیشی با موضوعیت انتخابات وشاخصه های رییس جمهورخوب عصر شنبهبا حضورامام جمعه،معاون فرماندار،بخشدارمرکزی ودانشجویان دانشگاه آزاداسلامی دیر برگزارشد./عبدالعزیز بحرانی افزود: با بیان اینکه شعار سال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، امری است که دانشجویان می توانند در تحقق آن نقش بسزایی داشته باشند.وی گفت: دردانشگاه آزاداسلامی دیریکهزارو100دانشجودر 14رشته مشغول به تحصیل می باشند.
تاریخ انتشار: 15 اردیبهشت 1392
کدخبر : 1930
موضوع : گزارش
بازنشر
کرسی آزاداندیشی با موضوعیت انتخابات وشاخصه های رییس جمهورخوب عصر شنبهبا حضورامام جمعه،معاون فرماندار،بخشدارمرکزی ودانشجویان دانشگاه آزاداسلامی دیر برگزارشد.
امام جمعه دیر دراین آیین گفت: حضوردرانتخابات به عنوان تعیین سرنوشت وتصمیم گیری به آینده هم وظیفه وهم مسوولیت است.
حجت الاسلام سیدعلی حسینی افزود: مردم با بصیرت وآگاه ایران اسلامی علی رغم تمام تلاش دشمن برای دلسرد کردن آنان درتمام صحنه ها حضوری پرشورداشتند وامسال نیز با توجه به شرایط وحساسیت حماسه سیاسی دیگری خلق خواهندکرد.
وی اظهارداشت: وظیفه داریم بعداز تایید صلاحیت کاندیداها از میان افراد صالح، فرداصلح را انتخاب کنیم واگر در ادامه رییس جمهور منتخب از راه انقلاب فاصله گرفت ما نیز از او فاصله خواهیم گرفت.
معاون فرمانداری دیرنیزگفت: حضورپرشورمردم درانتخابات ریاست جمهوری دشمنان قسم خورده انقلاب را مایوس خواهدکرد.
مصطفی فخرایی افزود: امروز خطر اصلی که انقلاب را تهدیدمی کند دربعد اقتصاد وتورم است که مدل رییس جمهور آینده باید براساس اقتصادمقاومتی باشد.
رییس دانشگاه آزاداسلامی مرکزبندردیرگفت: کرسیهای آزاد اندیشی فضایی است که دانشجویان با تفکرات مختلف ، نظرات علمی خود را بیان میکنند و موضوع قابل بررسی در این نشست ها تبیین شاخصههای یک رئیس جمهور خوب است.
عبدالعزیز بحرانی افزود: با بیان اینکه شعار سال از سوی مقام معظم رهبری به عنوان حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی، امری است که دانشجویان می توانند در تحقق آن نقش بسزایی داشته باشند.
وی گفت: دردانشگاه آزاداسلامی دیریکهزارو100دانشجودر 14رشته مشغول به تحصیل می باشند.
درپایان مراسم از 120نفراز اساتید،اصحاب رسانه وبرترین های مسابقه قرآن وعترت با لوح تقدیر وهدایایی تجلیل بعمل آمد.
مطالبه مشابه
نظرات
تصویری