مدیرحوزه های علمیه کشور خبر داد: تحول در حوزه رویکرد مدیریت جدید
مدیرحوزه های علمیه کشور خبر داد: تحول در حوزه رویکرد مدیریت جدید
آیت الله حسینی بوشهری با تاکید بر اینکه مهمترین رویکرد مدیریت جدید برطرف کردن نیاز و دغدغههای رهبری از حوزه علمیه خواهد بود، تصریح کرد: قطعا یکی از مهمترین رویکردهای مدیریت جدید ایجاد تحول در حوزه علمیه خواهد بود و با کمک بزرگان فرصتها را از دست نخواهیم داد./رویکرد مدیریت جدید حوزه، طبق فرمایشات مقام معظم رهبری خواهد بود.
تاریخ انتشار: 26 مرداد 1391
کدخبر : 1618
موضوع : خبر
بازنشر

ه گزارش خبرگزاری فارس از قم، آیتالله سیدهاشم حسینی بوشهری در دهمین نشست هماندیشی انجمنهای حوزه علمیه با اشاره به اینکه فعالیت انجمنهای حوزه علمیه نسبت به زمان تشکیل افزایش داشته است، اظهار داشت: البته این انجمنها در زمان مدیریت سابق مورد مظلومیت واقع شد.

وی با تاکید بر اینکه انجمنهای حوزه علمیه از مجموعههای امیدبخش حوزه در آینده هستند، تصریح کرد: مقام معظم رهبری از تشکیل انجمنهای حوزه استقبال کردهاند.

مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور با اشاره به اینکه فعالیت در انجمنهای حوزه علمیه همت والایی را طلب میکند، خاطرنشان کرد: تاکنون 16 انجمن در موضوعات مختلف حوزه تشکیل شده است که در بخشهای دیگر هم باید ایجاد شود.

حسینی بوشهری با تاکید بر اینکه انجمنهای حوزه میتوانند بعد اثباتی حوزه علمیه باشند، اضافه کرد: انجمنهای مختلف حوزه علمیه میتوانند در رابطه با نیازهای حوزه، موضوعاتی را طراحی و ارائه کنند.

وی تصریح کرد: انجمنهای مختلف حوزه توانایی برنامه ریزی و طراحی کتابهای مختلف را دارند ونیازهای حوزه را رفع خواهند کرد.

مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور با تاکید بر اینکه انجمنهای مختلف حوزه نباید صرفا به نقش واسطهای تبدیل شوند، اظهار کرد: انجمنهای حوزه میتوانند در جایگاه علمی، خلاقیت داشته باشند و نیازهای علمی،اقتصادی و روان شناسی را تبیین کنند.

حسینی بوشهری با اشاره به اینکه طلاب جوان در مسائل مربوط به روز جامعه قلم میزنند، تصریح کرد: طلاب جوان استنباط قوی داشته و در زمینه ارتباطات توانمند هستند.

وی با تاکید بر اینکه عرصههای مختلف علمی انجمنهای حوزه باید شناسایی شود، خاطرنشان کرد: در تاسیس انجمنهای حوزه علمیه تلاش بسیاری صورت گرفت و این مجموعه میتواند در مسائل مختلف نقش موثری ایفا کند.

مدیر حوزههای علمیه سراسر کشور با اشاره به اینکه انجمنهای حوزه علمیه، میبایست مدیریت جدید را همراهی کنند، اظهار کرد: امیدوارم انجمنها با مشورت با بزرگان بتوانند در دوره مدیریت جدید و تحول حوزه علمیه نقش به سزایی داشته باشد.

حسینی بوشهری با تاکید بر اینکه مهمترین رویکرد مدیریت جدید برطرف کردن نیاز و دغدغههای رهبری از حوزه علمیه خواهد بود، تصریح کرد: قطعا یکی از مهمترین رویکردهای مدیریت جدید ایجاد تحول در حوزه علمیه خواهد بود و با کمک بزرگان فرصتها را از دست نخواهیم داد.

وی با اشاره به اینکه به طور جدی فعالیتهای نیمه تمام و نگاههای مقام معظم رهبری را پیگیری خواهیم کرد، خاطرنشان کرد: انجمنهای حوزه میتوانند به مجموعه ارائه دهنده ایدههای تحولی به حوزه تبدیل شوند.

استاد حوزه علمیه قم با تاکید بر اینکه انجمنهای حوزه در عملیاتی کردن ایدهها نقش موثری میتوانند ایفا کنند، اظهار کرد: طرحهایی در دوره مدیریت قبلی ارائه شده بود که متاسفانه برگشت خورده که از این ایدهها به طور مطلوب استفاده خواهیم کرد.

حسینی بوشهری با اشاره به اینکه کرسیهای آزاد اندیشی در حوزه تشکیل شده اما فعالیت چشم گیری نداشته است، تصریح کرد: رویکرد مدیریت جدید حوزه، طبق فرمایشات مقام معظم رهبری خواهد بود.

وی با تاکید بر اینکه انتقادات موجب رشد و بالندگی جامعه میشود، گفت: نحوه انتقادات مهم است و هدف باید کمک و رفع مشکلات مجموعه باشد.

مطالبه مشابه
نظرات
تصویری