فردا،معارفه معاون جدید فرمانداری دیّر
فردا،معارفه معاون جدید فرمانداری دیّر
مراسم معارفه مهندس حیدر منصوری معاون امور برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری دیّر فردا با حضور شنبدی معاون سیاسی و امنیتی و کشاورزی مدیر کل سیاسی استانداری بوشهر در فرمانداری دیّر برگزار خواهد شد / منصوری رییس مسکن و شهرسازی دیّر و کارمند فرمانداری جم در کارنامه خود دارد .
تاریخ انتشار: 30 دی 1390
کدخبر : 1289
موضوع : گفتگو
بازنشر
مراسم معارفه مهندس حیدر منصوری معاون امور برنامه ریزی و عمرانی فرمانداری دیّر فردا با حضور شنبدی معاون سیاسی و امنیتی و کشاورزی مدیر کل سیاسی استانداری بوشهر در فرمانداری دیّر برگزار خواهد شد / منصوری رییس مسکن و شهرسازی دیّر و کارمند فرمانداری جم در کارنامه خود دارد .
مطالبه مشابه
نظرات
تصویری