سرپرست بهداشت ودرمان دیر: پایگاه اورژانس جاده ای دروداحمد باهمكاری خیرین آماده بهره برداری است
سرپرست بهداشت ودرمان دیر: پایگاه اورژانس جاده ای دروداحمد باهمكاری خیرین آماده بهره برداری است

حسن فخرایی روز سه شنبه دربازدید از روند پیشرفت این پایگاه درمانی افزود: امور مربوط به مكان یابی، زیرسازی، نصب ترانس برق، تلفن، منبع آب، دكل بی سیم، ایجاد پاركینگ و نصب كانكس پایگاه اورژانس جاده ای درود احمد انجام شده است ودر دهه فجر امسال افتتاح خواهد شد./وی اظهارداشت: ابراهیم خالوندی یكی از خیرین سلامت و از جوانان دیر یك دستگاه كانكس برای راه اندازی این پایگاه به شبكه بهداشت و درمان شهرستان دیر اهدا كرد و زمین آن نیز توسط برادران فخرایی اهدا شده است.

تاریخ انتشار: 27 دی 1390
کدخبر : 1283
موضوع : خبر
بازنشر

حسن فخرایی روز سه شنبه دربازدید از روند پیشرفت این پایگاه درمانی درگفت وگوبا خبرنگارایرنا افزود: امور مربوط به مكان یابی، زیرسازی، نصب ترانس برق، تلفن، منبع آب، دكل بی سیم، ایجاد پاركینگ و نصب كانكس پایگاه اورژانس جاده ای درود احمد انجام شده است ودر دهه فجر امسال افتتاح خواهد شد.

وی اظهارداشت: ابراهیم خالوندی یكی از خیرین سلامت و از جوانان دیر یك دستگاه كانكس برای راه اندازی این پایگاه به شبكه بهداشت و درمان شهرستان دیر اهدا كرد و زمین آن نیز توسط برادران فخرایی اهدا شده است.

فخرایی اضافه كرد: راه اندازی این پایگاه با همكاری دانشگاه علوم پزشكی بوشهر و خیرین سلامت 500 میلیون ریال هزینه داشته است.

فخرایی افزود: با بهره برداری از این پایگاه اورژانس فاصله پایگاه اورژانس جاده ای در شهرستان دیر متناسب با استاندارد كشوری خواهد شد.

مطالبه مشابه
نظرات
تصویری